+46 (0)8 765 32 64 info@lidingoglasmasteri.se

Energisparglas, eller lågemissionsglas, är silverbelagt glas vilka reflekterar långvågig rumsvärme tillbaka in i rummet, men släpper in kortvågig solvärme/-energi utifrån.

I isolerglaskassetter byggs nästan alltid in glas med någon typ av energispareffekt för optimal minskning av värmeförluster och förhindrande av kallras.

I isolerglas är energisparglasen mjukbelagda och ger bättre U-värde än hårdbelagda glas som vanligen används för att förbättra U-värde i enkelglas.